Το καλάθι σας προς το παρόν είναι άδειο.
Αξία παραγγελίας 0€
Εμφάνιση εγγραφών: 1 - 26

Εμφάνιση από: :

Dedalo Ocean Silver XVIII - S2
5593.60€ 5090.18€

Manufacturer: Longoni
Category: Silver Line *LIMITED EDITION 200pcs
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 2 pieces S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Complete
Cue Extension: 3Lobite Complete (20cm Extension Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Compact L Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Masai Pool S2
3500.60€ 3185.55€

Manufacturer: Longoni
Category: Luxury Line *LIMITED EDITION 100pcs
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 2 pieces S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Complete
Cue Extension: 3Lobite Complete (20cm Extension Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Stella Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Nirvana 2 Pool Nirvana 2 Pool In Stock
Nirvana 2 Pool
3070.50€ 2794.16€

Manufacturer: Longoni
Category: Luxury Line *LIMITED EDITION 200pcs
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 2 pieces S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Complete, NOX, Solid Core
Cue Extension: 3Lobite Complete (20cm Extension Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Stella Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Magnifica Pool S2
2352.90€ 2141.14€

Manufacturer: Longoni
Category: Luxury Line *LIMITED EDITION 250pcs
Pro Player: Mr. Liu Haitao
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Complete, Xylo Core
Cue Extension: 3Lobite Complete (20cm Extension Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Stella Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Toscana Pool S2 Toscana Pool S2 In Stock
Toscana Pool S2
2214.90€ 2015.56€

Manufacturer: Longoni
Category: Luxury Line *LIMITED EDITION
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Wood & Leather Strips
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Complete, Xylo Core
Cue Extension: 3Lobite Complete (20cm Extension Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Stella Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Siena - S2
2129.80€ 1938.12€

Manufacturer: Longoni
Category: Luxury Line
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Wood & Leather Strips
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Complete, Xylo Core
Cue Extension: 3Lobite Complete (20cm Extension Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Stella Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Melodia - S2
1975.70€ 1797.89€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2S Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Aosta - Lacerta Pool S2
1299.50€ 1182.55€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

T-17 Ocean - S2
1587.00€ 1444.17€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Black Mamba Shiny Star Pool - S2
1909.00€ 1737.19€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Leather Strips
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Installed, Xylo Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Minerva Round Pool - S2
1925.10€ 1751.84€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Minerva Octagonal Pool - S2
1925.10€ 1751.84€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Varnished Octagonal Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Minerva Linen Pool - S2
1925.10€ 1751.84€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Linen
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Minerva Leather Pool - S2
1925.10€ 1751.84€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2T Joint
Wrap: Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2T Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Cremona Carribean Pool S2
887.80€ 807.90€

Manufacturer: Longoni
Category: Cremona Line
Pro Player: -
Joint: VP2S Joint
Wrap: Leather Strips
Design: Solid Curly Maple & Leather Strips
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Solid Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: No
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Sparkle - Niels Feijen Leather S2
862.50€ 784.88€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: Niels Feijen - 2 x Pool World Champion
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core, Ural
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Sparkle - Niels Feijen Leather S30
931.50€ 847.67€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: Niels Feijen - 2 x Pool World Champion
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S30
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core, Ural
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Sparkle - Niels Feijen Leather Luna Nera
1127.00€ 1025.57€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: Niels Feijen - 2 x Pool World Champion
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece Luna Nera
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Regular Soft Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.4
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core, Ural
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

 

Luna Nera Shaft Specs

* Extreme low deflection and high shooting accuracy.
* Layered graphite with variable orientation for maximum strength, push and controlled elasticity.
* Calibrated balancing.
* New polyurethane filling, maximum volumetric and weight uniformity. Soundproofing and better vibration absorption.
* Mechanical components made with a very high precision CNC machine.

Flames - Niels Feijen Leather S2
1598.50€ 1454.64€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: Niels Feijen - 2 x Pool World Champion
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Flames - Niels Feijen Leather S30
1669.80€ 1519.52€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: Niels Feijen - 2 x Pool World Champion
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S30
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Longeva S2 Longeva S2 In Stock
Longeva S2
1683.60€ 1532.08€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: Wang Ye
Joint: VP2S Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Solid Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Malaga - David Alcaide S2 Strips Malaga - David Alcaide S2 Strips Club -%In Stock
Malaga - David Alcaide S2 Strips
1462.00€ 1242.70€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: David Alcaide
Joint: VP2S Joint
Wrap: Leather Strips
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Malaga - David Alcaide S2 Leather Malaga - David Alcaide S2 Leather Club -%In Stock
Malaga - David Alcaide S2 Leather
1400.00€ 1190.00€

Manufacturer: Longoni
Category: Custom Pro Line
Pro Player: David Alcaide
Joint: VP2S Joint
Wrap: Real Leather
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Hexa Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: Yes
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Giulietta Octagonal Pool Giulietta Octagonal Pool In Stock
Giulietta Octagonal Pool
1784.80€ 1624.17€

Manufacturer: Longoni
Category: Classica Line
Pro Player: -
Joint: VP2S Joint
Wrap: Varnished Octagonal Wood
Design: Inlayed Masterpiece
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece S2
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper American
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±19.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Installed, Solid Core
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: Yes
Case: Soft Case
Certificate: Yes
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Pool Hurricane 2 - Maple Linen Pool Hurricane 2 - Maple Linen In Stock
Pool Hurricane 2 - Maple Linen
342.70€ 311.86€

Manufacturer: Longoni
Category: Entry Line
Pro Player: -
Joint: VP2S Joint
Wrap: Linen
Design: Bakelite Vintage Rings & Silk Printed Logos
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece Pro Maple
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper Regular
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±18.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Capable
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: No
Case: Soft Case
Certificate: No
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Pool Hurricane 2 - Maple Wood
285.20€ 259.53€

Manufacturer: Longoni
Category: Entry Line
Pro Player: -
Joint: VP2S Joint
Wrap: Varnished Wood
Design: Bakelite Vintage Rings & Silk Printed Logos
Varnish: HQ Shiny
Shaft/s: 1 piece Pro Maple
Shaft Length in inches: 29
Taper: Pro Taper Regular
Ferrule: JΒR
Tip: Fuji Medium Laminated by Longoni
Tip ø in mm: 12.8
Cue Weight in oz: ±18.5
Embedded Technology: VP2S Joint, 3Lobite Capable
Cue Extension: 3Lobite Installed (Extension NOT Included)
Joint Protectors: No
Case: Soft Case
Certificate: No
Serial Number: No
Warranty: 2 Years
Tech Support & Quality Control
by Experienced Technicians.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του achro.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.