Το καλάθι σας προς το παρόν είναι άδειο.
Αξία παραγγελίας 0€
Εμφάνιση εγγραφών: 1 - 72

Εμφάνιση από: :

Carbon Titanium Pro Gold Short
17.94€ 17.58€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Carbon Titanium + Ring
Size: 38mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Carbon Titanium Pro Gold In Between
17.94€ 17.58€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Carbon Titanium + Ring
Size: 43mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Carbon Titanium Pro Gold Medium
17.94€ 17.58€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Carbon Titanium + Ring
Size: 48,1mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.5 Black Medium Shaft
21.42€ 20.99€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium, Aluminium plain, Converter top
Size: 46,7mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.5 Black In Between Shaft
21.42€ 20.99€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 40,4mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.5 Black Short Shaft
21.42€ 20.99€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 34,8mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Gold Medium
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 44,2mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Gold In Between
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 37,9mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Gold Short
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 31,9mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Blue Medium
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 44,2mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Blue In Between
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 37,9mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Blue Short
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 31,9mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Black Medium
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 44,2mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Black In Between
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 37,9mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pixel Grip Titanium Black Short
37.40€ 36.65€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 31,9mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Carbon Titanium Pro Short
12.44€ 12.19€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Carbon Titanium + Ring
Size: 38mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Carbon Titanium Pro In Between
12.44€ 12.19€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Carbon Titanium + Ring
Size: 43mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Carbon Titanium Pro Medium
12.44€ 12.19€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Carbon Titanium + Ring
Size: 48,1mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Carbon Titanium Pro Spare Tops
5.63€ 5.52€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Carbon + Ring
Size: -
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen-2 Spare Tops In Stock
Power Titanium Gen-2 Spare Tops
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Aluminium
Size: -
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.3 Silica Short
28.35€ 27.78€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 34,8mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.4 Black Short Shaft
23.00€ 22.54€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 34,8mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.4 Black In Between Shaft
23.00€ 22.54€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 40,4mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.4 Black Medium Shaft
23.00€ 22.54€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 46,7mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.3 Silica In Between
28.35€ 27.78€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 37,9mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Power Titanium Gen.3 Silica Medium
28.35€ 27.78€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: 44,2mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G6 Titanium Shaft Short
23.94€ 23.46€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium, Aluminium plain, Converter top
Size: 34,8mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G6 Titanium Shaft In Between
23.94€ 23.46€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium, Aluminium plain, Converter top
Size: 40,4mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G6 Titanium Shaft Medium
23.94€ 23.46€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium, Aluminium plain, Converter top
Size: 46,7mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Ti Pro Titanium Short
11.19€ 10.97€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Aluminium plain, Converter top, Titanium / Magnesium
Size: 34mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Ti Pro Titanium In Between
11.19€ 10.97€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Aluminium plain, Converter top, Titanium / Magnesium
Size: 39,3mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Ti Pro Titanium Medium
11.19€ 10.97€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Aluminium plain, Converter top, Titanium / Magnesium
Size: 46mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G7 Titanium Shaft Short
23.94€ 23.46€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium, Aluminium plain, Converter top
Size: 34,8mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G7 Titanium Shaft In Between
23.94€ 23.46€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium, Aluminium plain, Converter top
Size: 40,4mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G7 Titanium Shaft Medium
23.94€ 23.46€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium, Aluminium plain, Converter top
Size: 46,7mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Black Short In Stock
Pro Grip Ink Black Short
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 34mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Black In Between
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 41mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Black Medium In Stock
Pro Grip Ink Black Medium
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 48mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Red Short
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 34mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Red In Between
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 41mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Red Medium
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 48mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink White Short In Stock
Pro Grip Ink White Short
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 34mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink White In Between In Stock
Pro Grip Ink White In Between
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 41mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink White Medium
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 48mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Blue Short
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 34mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Blue In Between
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 41mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Pro Grip Ink Blue Medium
4.38€ 4.29€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 48mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G8 Black Titanium Short
28.74€ 28.17€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: Short
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G8 Black Titanium In Between
28.74€ 28.17€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: In Between
Shafts: 1 set - 3 pieces

Phil Taylor Power G8 Black Titanium Medium
28.74€ 28.17€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: Medium
Shafts: 1 set - 3 pieces

Heli Titanium Black Short
20.34€ 19.93€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: Short
Shafts: 1 set - 3 pieces

Heli Titanium Black In Between
20.34€ 19.93€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: In Between
Shafts: 1 set - 3 pieces

Heli Titanium Black Medium
20.34€ 19.93€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Titanium
Size: Medium
Shafts: 1 set - 3 pieces

8 Flight Shaft Clear Short 19 mm
6.50€ 6.37€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Clear In Between 26 mm
6.50€ 6.37€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Clear Medium 33 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Black Short 19 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Black In Between 26 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Black Medium 33 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft White Short 19 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft White In Between 26 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft White Medium 33 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin Clear Short 19 mm
6.50€ 6.37€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin Clear In Between 26 mm
6.50€ 6.37€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin Clear Medium 33 mm
6.50€ 6.37€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin Black Short 19 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin Black In Between 26 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin Black Medium 33 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin White Short 19 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin White In Between 26 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

8 Flight Shaft Spin White Medium 33 mm
8.13€ 7.97€

Please find enclosed your 8 flight samples. Made in the heart of Japan, the 8 Flight brand had been launched to provide a ground-breaking solution in moulded flight systems. 8 Flight has been designed for the fashionable darts player who wants to make as much impact as possible whilst using top quality products that suit their every-day requirements.
Made in Japan: Each product has been designed and manufactured in the heart of Japan. Meticulous technique and unique Japanese design is evident in the debut launch products.
Simplistic Set-Up: Following extensive market research, the 8 Flight system only requires the use of the shaft and the flight, no need for O-rings or any other parts.
Pick `N` Mix: Whether you want a fixed or spin shaft-system, the 8 Flight system only features interchangeable shaft capabilities, meaning you can mix up your shaft set-up without needing a new flight. Both shafts have identical screw tight mechanisms to secure the flight to the shaft, ensuring no accidental flight drop-outs during play.
Endorsed by the pro`s. The 8 Flight brand has already landed major sponsorships agreements with some of the leading soft tip darts champion, who added together – are the past 4 current champions of the prestigious Dartslive Super Darts tournament. Paul Lim, Mitsumasa Hoshino, Haruki Muramatsu and Keita Ono have been working closely with the 8 team on products testing to ensure this is the ultimate system to help improve each of their games.
Forefront of innovation: 8 Flight took 2 years to develop and in the process, they have found the solutions to improve upon other moulded flight systems. The flight hold a 90-degree angle which ensures flight performance consistency. The durable Japanese material features a re-enforced edge providing excellent strength to weight ration and enhances performance. The patented system ensures no accidental flight dropouts during play.
The debut launch collection features Shape (no.6) and Standard (no.2) flight in Clear, Black, Blue and White. Pair these with the 8 Flight fixed or spin shafts in Clear, Black and White (19mm, 26mm 33mm)
IMPORTAN NOTE: ONLY TARGET 8 FLIGHTS ARE COMPATIBLE WITH TARGET 8 SHAFTS. YOU CAN NOT USE STANDARD FLIGHTS WITH TARGET 8 SHAFTS.
Price per set (3 x Shafts).
Product Release Date 12th June 2019

Pro Grip Vision Black Medium In Stock
Pro Grip Vision Black Medium
3.75€ 3.68€

Target High Quality Darts Shafts
Shafts Type: Nylon + Ring
Size: 48mm
Shafts: 1 set - 3 pieces

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του achro.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.