Το καλάθι σας προς το παρόν είναι άδειο.
Αξία παραγγελίας 0€
Εμφάνιση εγγραφών: 1 - 32

Εμφάνιση από: :

Takoma Wallet German Flag Limited
20.34€ 19.93€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.
The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Dutch Flag Limited
20.34€ 19.93€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.
The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet GB Flag Limited
20.34€ 19.93€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.
The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma XL Wallet German Flag Limited
27.54€ 26.99€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.
The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma XL Wallet Dutch Flag Limited
27.54€ 26.99€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.
The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma XL Wallet GB Flag Limited
27.54€ 26.99€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.
The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Blueprint Limited Red
20.34€ 19.93€

Takoma Blueprint are limited run wallets featuring unique patterns which have been designed in house at Target HQ. This red wallet features a quirky yet stylish take on the darting term bullseye.

The Takoma's strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories within. The inside of the wallet features a velvet layer that has been added for scratch resistance and a soft feel.

Darts can be stored inside the wallet fully assembled and secured with an elastic strap to prevent movement inside. The case also features two accessory pouches and thickness that prevents your flights from being crushed. 

Takoma Blueprint Limited Blue
20.34€ 19.93€

Takoma Blueprint are limited run wallets featuring unique patterns which have been designed in house at Target HQ. This red wallet features a quirky yet stylish take on the darting term bullseye.

The Takoma's strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories within. The inside of the wallet features a velvet layer that has been added for scratch resistance and a soft feel.

Darts can be stored inside the wallet fully assembled and secured with an elastic strap to prevent movement inside. The case also features two accessory pouches and thickness that prevents your flights from being crushed. 

Takoma Blueprint Limited Green
20.34€ 19.93€

Takoma Blueprint are limited run wallets featuring unique patterns which have been designed in house at Target HQ. This red wallet features a quirky yet stylish take on the darting term bullseye.

The Takoma's strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories within. The inside of the wallet features a velvet layer that has been added for scratch resistance and a soft feel.

Darts can be stored inside the wallet fully assembled and secured with an elastic strap to prevent movement inside. The case also features two accessory pouches and thickness that prevents your flights from being crushed. 

Takoma Knox Black
19.14€ 18.76€

The Takoma Knox wallet features a hard case made with strong ABS material to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside.
The wallet opens to a velvet layer that feels luxurious to touch and serves the purpose of being scratch-resistant to protect your contents.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside. It also features two zip locked pouches to hold additional accessories.

Takoma Knox Grey
19.14€ 18.76€

The Takoma Knox wallet features a hard case made with strong ABS material to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside.
The wallet opens to a velvet layer that feels luxurious to touch and serves the purpose of being scratch-resistant to protect your contents.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside. It also features two zip locked pouches to hold additional accessories.

Takoma Knox Silver
19.14€ 18.76€

The Takoma Knox wallet features a hard case made with strong ABS material to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside.
The wallet opens to a velvet layer that feels luxurious to touch and serves the purpose of being scratch-resistant to protect your contents.
The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside. It also features two zip locked pouches to hold additional accessories.

Takoma Home Wallet Black
39.21€ 38.43€

The home version of Takoma, allowing for large storage featuring multiple compartments for flights & accessories as well as enough space to fit 8 sets of darts. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet, a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside. The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed.Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Home Wallet Red
39.21€ 38.43€

The home version of Takoma, allowing for large storage featuring multiple compartments for flights & accessories as well as enough space to fit 8 sets of darts. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet, a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside. The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed.Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Home Wallet Blue
40.97€ 40.15€

The home version of Takoma, allowing for large storage featuring multiple compartments for flights & accessories as well as enough space to fit 8 sets of darts. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet, a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside. The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed.Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

8 Flight Box Clear
12.44€ 12.19€

The 8 Flight case provides an effective way of storing and protecting your moulded 8 Flight system. The hardened storage case also features a metal clip and key chain for transportation. The unique case also allows you to dock cases together enabling you to protect up to two sets at a time.

WHAT'S IN THE BOX?
1 x 8 Flight Case

1 x Key Chain & Metal Clip attached

8 Flight Box Clear Black
12.44€ 12.19€

The 8 Flight case provides an effective way of storing and protecting your moulded 8 Flight system. The hardened storage case also features a metal clip and key chain for transportation. The unique case also allows you to dock cases together enabling you to protect up to two sets at a time.

WHAT'S IN THE BOX?
1 x 8 Flight Case

1 x Key Chain & Metal Clip attached

8 Flight Box Clear Blue
12.44€ 12.19€

The 8 Flight case provides an effective way of storing and protecting your moulded 8 Flight system. The hardened storage case also features a metal clip and key chain for transportation. The unique case also allows you to dock cases together enabling you to protect up to two sets at a time.

WHAT'S IN THE BOX?
1 x 8 Flight Case

1 x Key Chain & Metal Clip attached

Takoma Wallet XL Black
22.74€ 22.29€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet XL Blue
22.74€ 22.29€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet XL Aqua
22.74€ 22.29€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma XL Wallet Red
22.74€ 22.29€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma XL Wallet Orange
22.74€ 22.29€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma XL Wallet Yellow
22.74€ 22.29€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma XL Wallet Green
22.74€ 22.29€

The XL version of the Takoma Wallet for extra space. A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crush. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Black
16.74€ 16.41€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Blue
16.74€ 16.41€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Aqua
16.74€ 16.41€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Red
16.74€ 16.41€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Orange
16.74€ 16.41€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Yellow
16.74€ 16.41€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Takoma Wallet Green
16.74€ 16.41€

A strong EVA material is used to maintain rigidity and give protection to the darts and accessories inside. While inside the wallet a velvet layer has been added for a soft feel and to be scratch resistant.

The darts themselves are held fully assembled with an elastic strap on top to prevent movement inside.

The wallet is thick enough to ensure the flights don't become crushed. Also inside the case are two zip locked pouches to hold spare accessories.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του achro.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.