Το καλάθι σας προς το παρόν είναι άδειο.
Αξία παραγγελίας 0€

Συστήματα ελέγχου χρόνου

Εμφάνιση εγγραφών: 1 - 46

Εμφάνιση από: :

Multi Timer Systems Micro 32 ver.A Προπαραγγελία
Multi Timer Systems Micro 32 ver.A
1103.10€ 1003.82€

Δωρεάν Αποστολή

MICRO32
SMALL - SIMPLE - COMPLETE
Micro32 is a computer purposely studied and developed for the managing of billiard parlours and for all cases in which one wishes to charge for the time used on a given unit. The specialized designed without the use of a personal computer offers many advantages.

 

MICRO32'S features:

Simple to learn and to use. A specially designed keyboard with a button for each table and only a few operational buttons makes the unit easy and quick to use. The tables in action are indicated by the red lights on the respective numbered buttons so you can have an immediate picture of the situation at the moment.
Small and sturdy metal container (37 x 16 x 11 cm). Easy to set up, it may be placed on a table or fastened to a wall while taking advantage of relative inclined positions for better visualization and operation.
A picture of the charges on a red display terminal which can be seen easily from a distance even by the customers. A picture of messages for the operator on a liquid crystal display terminal with two (2) lines of forty (40) characters each.
No use of discs for keeping data. The data remain in the memory bank for at least twenty (20) years without any need for maintenance. The clock inside the unit is used to manage the hourly bands and it too has a 20-years life span. The clock has been calibrated for a maximum error of only two minutes over the course of a year.
Ready for resale: small, easy to use, reliable, well built for shipment, no monitor or discs, a choice of five languages (English, Italian, German, French and Spanish) for the displayed messages as well as a choice of the monetary unit of any country whatsoever, it is supplied ready to be connected to the accessories (printer, lamp control, ball control).
Management of 32 tables, in regard both the charge due for the length of the game and that due for the food and drink consumed by the players, charges which can easily be assigned to the table involved. When the game is over, you will have available an account of the bar bill as well charge for the game.

 

Programmable rates: the tables can be divided into 6 groups. Each group has a minimum game price, three normal hourly tariffs and three club tariffs (activated using the START CLUB button instead of the START button). The tariffs can alternate throughout the whole of the week by programming the hourly bands.
Management of the count totalizer with two keys, ideal for premises with employees. The SERVICE key permits your employees to manage separate and partial counts (for games and food and drink consumption). The INSTALLATION key is used to close the container so as to avoid mishandling, and it also permits access to the programming and to the display of different totalizers which govern separately the game and the food-and-drink charges. There are individual and general totalizers that can be reset to zero, with a recording of the hour and date of the last reset to zero, and there are general totalizers which cannot be reset to zero.
An internal battery allows the MICRO32 to be turned on in the event of electrical blackout so that you will be able to get a display of the charges due. That battery does NOT serve to keep data in a memory bank; such data will be retained however even if the battery is removed.

 

Set up with five (5) connection devices to connect the following accessories:
One (1) PRINTER, two (2) LAMP CONTROLS and two (2) BALL - CONTROLS.
-- Each BALL-CONTROL can control the balls for eight (8) or sixteen (16) tables (2 models).
-- Each LAMP-CONTROL can control the lights for four (4), eight (8) or sixteen (16) tables (3 models).
-- Each control mechanism may be positioned as far as one hundred (100) metres from the MICRO32, and the connection is made by means of a thin cable 4 mm in diameter. The control mechanisms may thus be set up in the best place for simplifying the connections to the lights or the ball-containers, and the MICRO32 can be positioned where it is most convenient for the operator. The unit lends itself ideally, therefore not only to new game rooms but also to existing rooms since it features a simple electrical system.
Power supply: 230Vac, 50mA Max (Available also for 115V).
Measurements: 37cm long, 11cm high, 16cm deep - 4.7kg.

 

ACCESSORIES for MICRO32

 

PRINTER
Prints on forty (40) columns. It automatically prints the receipt at the end of each game or only when the PRINT button is pushed. Printed on the receipt is an account of the game charges and possible food-and-drink charges, and the first line of that receipt may bear an advertising message. Choice of whether or not to print on the receipt the beginning and ending time of each game. Useful for printing the complete status of the totalizers as well as of the programming.

 

LAMP-CONTROL
Is designed for controlling the activation of lamps or other electrical appliances. Three models available: for 4, 8 and for 16 lamps. Each of its outputs is relay-controlled and protected by a fuse. The load that can be applied to each output is 5A/250 V.

 

BALL-CONTROL
The BALL-CONTROL is designed for controlling the BOXes (cases) which hold the billiard balls. The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V).
BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls.
There are BOXes for all types of billiard balls: see ARTICLE CODES section.
When a game start (START) is given to the MICRO32, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO32 will stop the time count and display game-over to the operator.
The BALL-CONTROL can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.
Three models available: for 4, 8 and 16 BOXes.

Multi Timer Systems Micro 32 ver.B Προπαραγγελία
Multi Timer Systems Micro 32 ver.B
1203.40€ 1095.09€

Δωρεάν Αποστολή

MICRO32
SMALL - SIMPLE - COMPLETE
Micro32 is a computer purposely studied and developed for the managing of billiard parlours and for all cases in which one wishes to charge for the time used on a given unit. The specialized designed without the use of a personal computer offers many advantages.

 

MICRO32'S features:

Simple to learn and to use. A specially designed keyboard with a button for each table and only a few operational buttons makes the unit easy and quick to use. The tables in action are indicated by the red lights on the respective numbered buttons so you can have an immediate picture of the situation at the moment.
Small and sturdy metal container (37 x 16 x 11 cm). Easy to set up, it may be placed on a table or fastened to a wall while taking advantage of relative inclined positions for better visualization and operation.
A picture of the charges on a red display terminal which can be seen easily from a distance even by the customers. A picture of messages for the operator on a liquid crystal display terminal with two (2) lines of forty (40) characters each.
No use of discs for keeping data. The data remain in the memory bank for at least twenty (20) years without any need for maintenance. The clock inside the unit is used to manage the hourly bands and it too has a 20-years life span. The clock has been calibrated for a maximum error of only two minutes over the course of a year.
Ready for resale: small, easy to use, reliable, well built for shipment, no monitor or discs, a choice of five languages (English, Italian, German, French and Spanish) for the displayed messages as well as a choice of the monetary unit of any country whatsoever, it is supplied ready to be connected to the accessories (printer, lamp control, ball control).
Management of 32 tables, in regard both the charge due for the length of the game and that due for the food and drink consumed by the players, charges which can easily be assigned to the table involved. When the game is over, you will have available an account of the bar bill as well charge for the game.

 

Programmable rates: the tables can be divided into 6 groups. Each group has a minimum game price, three normal hourly tariffs and three club tariffs (activated using the START CLUB button instead of the START button). The tariffs can alternate throughout the whole of the week by programming the hourly bands.
Management of the count totalizer with two keys, ideal for premises with employees. The SERVICE key permits your employees to manage separate and partial counts (for games and food and drink consumption). The INSTALLATION key is used to close the container so as to avoid mishandling, and it also permits access to the programming and to the display of different totalizers which govern separately the game and the food-and-drink charges. There are individual and general totalizers that can be reset to zero, with a recording of the hour and date of the last reset to zero, and there are general totalizers which cannot be reset to zero.
An internal battery allows the MICRO32 to be turned on in the event of electrical blackout so that you will be able to get a display of the charges due. That battery does NOT serve to keep data in a memory bank; such data will be retained however even if the battery is removed.

 

Set up with five (5) connection devices to connect the following accessories:
One (1) PRINTER, two (2) LAMP CONTROLS and two (2) BALL - CONTROLS.
-- Each BALL-CONTROL can control the balls for eight (8) or sixteen (16) tables (2 models).
-- Each LAMP-CONTROL can control the lights for four (4), eight (8) or sixteen (16) tables (3 models).
-- Each control mechanism may be positioned as far as one hundred (100) metres from the MICRO32, and the connection is made by means of a thin cable 4 mm in diameter. The control mechanisms may thus be set up in the best place for simplifying the connections to the lights or the ball-containers, and the MICRO32 can be positioned where it is most convenient for the operator. The unit lends itself ideally, therefore not only to new game rooms but also to existing rooms since it features a simple electrical system.
Power supply: 230Vac, 50mA Max (Available also for 115V).
Measurements: 37cm long, 11cm high, 16cm deep - 4.7kg.

 

MICRO32 2nd version
There is also a second version of the MICRO32 which has several additional functions:

4th TARIFF IN THE HOURLY BANDS. Four hourly tariffs are supported for each table, which alternate throughout the day or the week (4 normal tariffs + 4 club tariffs).
SPECIAL BAR BUTTONS. In order to help the BAR management, up to 16 different preset refreshments can be programmed, complete with description and price, in combination with a series of special buttons (from 17 to 32).
LIGHTING UP OF THE LAMPSHADES FOR CLEANING. It allows, under particular conditions, to turn on the lampshades for cleaning the tables without any charge.
SUPPLEMENTARY PRINTING FUNCTIONS.
EXCHANGE BETWEEN TWO TABLES.
It allows players to change tables whilst the time is running.

 

ACCESSORIES for MICRO32

PRINTER
Prints on forty (40) columns. It automatically prints the receipt at the end of each game or only when the PRINT button is pushed. Printed on the receipt is an account of the game charges and possible food-and-drink charges, and the first line of that receipt may bear an advertising message. Choice of whether or not to print on the receipt the beginning and ending time of each game. Useful for printing the complete status of the totalizers as well as of the programming.

 

LAMP-CONTROL
Is designed for controlling the activation of lamps or other electrical appliances. Three models available: for 4, 8 and for 16 lamps. Each of its outputs is relay-controlled and protected by a fuse. The load that can be applied to each output is 5A/250 V.

 

BALL-CONTROL
The BALL-CONTROL is designed for controlling the BOXes (cases) which hold the billiard balls. The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V).
BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls.
There are BOXes for all types of billiard balls: see ARTICLE CODES section.
When a game start (START) is given to the MICRO32, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO32 will stop the time count and display game-over to the operator.
The BALL-CONTROL can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.
Three models available: for 4, 8 and 16 BOXes.

Multi Timer Systems Micro 8 4-10 μέρες
Multi Timer Systems Micro 8
525.40€ 478.11€

Δωρεάν Αποστολή

MICRO8

MICRO 8 has been designed mainly for running time controlled billiards, but can also be used wherever time is used for billing the user.
For billiards, table tennis, bowls, tennis, darts, tables for playing cards, golf, minigolf, bowling, virtual machines, time controlled video-games, internet rooms, solariums, saunas, air-hokey, professional billiard cues, bicycle, motorcycle, boat rental, etc..

 

FEATURES:
Simple to learn and to use. An extremely strong keypad, with one button for each billiard and a small number of function keys makes it easy and quick to use.
Running 8 Billiards. Its low cost makes it convenient even for just two billiards. Other models are available for one billiard or more than eight billiards. The currency for any country can be programmed and the minimum tariff can be programmed for each billiard together with two hourly tariffs (normal and club). Programming mode and the totals (overall total is displayed with 9 digits, single totals are displayed with 8 digits), together with their visualization can be accessed only using a key. Another total can be displayed without a key for service personnel. An internal battery allows you to turn on MICRO 8 even during a blackout so you can view the sums due. This battery is NOT for keeping the data in memory which will remain even if the battery is removed.
It has a small and sturdy insulated plastic case that does not need earthing. Wall mounting is simple, solid and immediate using 2 front screws.
Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 30mA (Available also for 115V).
Weight and dimensions: 21.3cm long, 12.3cm high, 5.6cm deep, 750g.

 

OPTIONS MICRO8
MICRO8 is fitted with 2 connectors for connection with two external controllers: CONTROL-LAMP-4-8 (for controlling the activation of 4-8 lamps or other electrical appliances) and CONTROL-BALL-4-8 (for controlling 4-8 billiard ball boxes). The controllers can be installed up to 100 m from MICRO8 and are connected using a normal 4-way telephone wire. Each controller has a 15 m extension. The controllers can therefore be positioned in the best location for the user, thus simplifying their connection to the lamps or the billiard ball boxes and the MICRO8.

 

CONTROL-LAMP
Is designed for controlling the activation of 4-8 lamps or other electrical appliances. Each of the 4-8 outputs is relay-controlled and protected by a fuse. The load that can be applied to each output is 5A/250 V. CONTROL-LAMP-8 power supply: 220V 60 mA.

 

CONTROL-BALL
Is designed for controlling 8 BOXES (cases) which hold the billiard balls. The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V). The BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls. There are BOXES for all types of billiard balls: see article code numbers. When a game start (START) is given to the MICRO8, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO8 will stop the time count and display game-over to the operator. The CONTROL-BALL-8 can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.

 

PRINTER
Prints on forty (40) columns. It automatically prints the receipt at the end of each game or only when the PRINT button is pushed. Printed on the receipt is an account of the game charges and possible food-and-drink charges, and the first line of that receipt may bear an advertising message. Choice of whether or not to print on the receipt the beginning and ending time of each game. Useful for printing the complete status of the totalizers as well as of the programming.

 

CONTROL-CARDS
For the control of packs of playing cards.

Multi Timer Systems Micro 8-P Προπαραγγελία
Multi Timer Systems Micro 8-P
444.00€ 404.04€

Δωρεάν Αποστολή

MICRO8

MICRO 8 has been designed mainly for running time controlled billiards, but can also be used wherever time is used for billing the user.
For billiards, table tennis, bowls, tennis, darts, tables for playing cards, golf, minigolf, bowling, virtual machines, time controlled video-games, internet rooms, solariums, saunas, air-hokey, professional billiard cues, bicycle, motorcycle, boat rental, etc..

 

FEATURES:
Simple to learn and to use. An extremely strong keypad, with one button for each billiard and a small number of function keys makes it easy and quick to use.
Running 8 Billiards. Its low cost makes it convenient even for just two billiards. Other models are available for one billiard or more than eight billiards. The currency for any country can be programmed and the minimum tariff can be programmed for each billiard together with two hourly tariffs (normal and club). Programming mode and the totals (overall total is displayed with 9 digits, single totals are displayed with 8 digits), together with their visualization can be accessed only using a key. Another total can be displayed without a key for service personnel. An internal battery allows you to turn on MICRO 8 even during a blackout so you can view the sums due. This battery is NOT for keeping the data in memory which will remain even if the battery is removed.
It has a small and sturdy insulated plastic case that does not need earthing. Wall mounting is simple, solid and immediate using 2 front screws.
Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 30mA (Available also for 115V).
Weight and dimensions: 21.3cm long, 12.3cm high, 5.6cm deep, 750g.

 

MICRO8-P with output for printer
This model has the same characteristics as the MICRO8 but in plus it owns an output to connect the suitable printer useful to print the receipt, the totalizators, etc..

 

OPTIONS MICRO8
MICRO8 is fitted with 2 connectors for connection with two external controllers: CONTROL-LAMP-4-8 (for controlling the activation of 4-8 lamps or other electrical appliances) and CONTROL-BALL-4-8 (for controlling 4-8 billiard ball boxes). The controllers can be installed up to 100 m from MICRO8 and are connected using a normal 4-way telephone wire. Each controller has a 15 m extension. The controllers can therefore be positioned in the best location for the user, thus simplifying their connection to the lamps or the billiard ball boxes and the MICRO8.

 

CONTROL-LAMP
Is designed for controlling the activation of 4-8 lamps or other electrical appliances. Each of the 4-8 outputs is relay-controlled and protected by a fuse. The load that can be applied to each output is 5A/250 V. CONTROL-LAMP-8 power supply: 220V 60 mA.

 

CONTROL-BALL
Is designed for controlling 8 BOXES (cases) which hold the billiard balls. The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V). The BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls. There are BOXES for all types of billiard balls: see article code numbers. When a game start (START) is given to the MICRO8, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO8 will stop the time count and display game-over to the operator. The CONTROL-BALL-8 can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.

 

PRINTER
Prints on forty (40) columns. It automatically prints the receipt at the end of each game or only when the PRINT button is pushed. Printed on the receipt is an account of the game charges and possible food-and-drink charges, and the first line of that receipt may bear an advertising message. Choice of whether or not to print on the receipt the beginning and ending time of each game. Useful for printing the complete status of the totalizers as well as of the programming.

 

CONTROL-CARDS
For the control of packs of playing cards.

LCD20 Timer For Hourly Rate Προπαραγγελία
LCD20 Timer For Hourly Rate
212.50€ 193.38€

Δωρεάν Αποστολή

LCD20 Timer For Hourly Rate

The simplest and economic solution for charging time.
For billiards, table tennis, bowls, tennis, darts, table for playing cards, golf, mini-golf, bowling, virtual machines, time controlled video-games, Internet rooms, solariums, saunas, air-hokey, bike, boat rental, etc..

 

TECHNICAL DATA
It does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere.

 

An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronic shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 - 0.10 - 0.20 - 0.50 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for programmed from 0 to 15 units in the event that happen by pressing the TARIFF button.

 

A start-game (or game-opening) charge, which may be programmed from zero to 15 units, in the event that a set game charge is required in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99.999 units. The amount due is summed up when in the STOP position. This is in order to guarantee a good management during shifts of the personnel when the LCD 20 is in the count position and when money has not been collected yet.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

The flashing of the amount due indicates that the LCD 20 is in the counting position. Height of figures 12.7mm. Said figures can therefore be read from a distance.

 

The simplicity of the electronics, isolation from the mains and its "zero" consumption make it highly reliable and can work at temperatures varying from 0°C to +50°C.

 

Strong holder made of metal.
Dimensions: width 18.6cm - height 10.6cm - depth 7.2 cm.
Weight: 0.9kg

 

 

OPTIONAL

 

HOURLY BANDS

Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly.
Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.
In addition, the time is shown when no count is in progress.

Timer Lcd20 - Ball Control Προπαραγγελία
Timer Lcd20 - Ball Control
300.20€ 273.18€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Lcd20 - Ball Control
The simplest and economic solution for charging time.

For bowls, table tennis, table soccer.

 

TECHNICAL DATA
The model LCD20/B, has a housing for a ball (Ø 35-40mm). Extracting the ball counting can start; replacing it in its housing the counting stops and payment total is displayed.

 

It does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere.

 

An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronic shops.
Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 - 0.10 - 0.20 - 0.50 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for programmed from 0 to 15 units in the event that happen by pressing the TARIFF button.

 

A start-game (or game-opening) charge, which may be programmed from zero to 15 units, in the event that a set game charge is required in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99.999 units. The amount due is summed up when in the STOP position. This is in order to guarantee a good management during shifts of the personnel when the LCD 20 is in the count position and when money has not been collected yet.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

The flashing of the amount due indicates that the LCD 20 is in the counting position. Height of figures 12.7mm. Said figures can therefore be read from a distance.

 

The simplicity of the electronics, isolation from the mains and its "zero" consumption make it highly reliable and can work at temperatures varying from 0°C to +50°C.

 

Strong holder made of metal.
Dimensions: width 23.3cm - height 10.6cm - depth 7.2cm.
Weight: 1.1kg

 

 

OPTIONAL

 

HOURLY BANDS

Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly.
Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.
In addition, the time is shown when no count is in progress.

Timer Control Unit - 16 Balls - English Pool Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 16 Balls - English Pool
372.00€ 338.52€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 16-52 Balls(16 x Ø50-52mmmm) - English Pool.

26 X 26 X 19cm - 6,5kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Timer Control Unit - 16 Balls - Pool Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 16 Balls - Pool
413.00€ 375.83€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 16 Balls(16 x Ø57mm) - Pool.

26 X 26 X 19cm - 6,5kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Timer Control Unit - 3 Balls - Carom Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 3 Balls - Carom
360.00€ 327.60€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 3 Balls(3 x Ø61.5-63.2mm) - Carom.

21,5 X 22 X 19cm - 5,1kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Timer Control Unit - 4 Balls - Carom Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 4 Balls - Carom
320.00€ 291.20€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 4 Balls(4 x Ø61.5mm) - Carom.

21,5 X 22 X 19cm - 5,1kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Timer Control Unit - 16 Balls - R/Pyramid Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 16 Balls - R/Pyramid
376.00€ 342.16€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 16-68 Balls(16 x Ø68-69mm) - R/Pyramid.

32 X 32,5 X 19,5cm - 9kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Timer Control Unit - 22 Balls - Snooker Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 22 Balls - Snooker
420.64€ 382.78€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 22 Balls(22 x Ø52-54mm) - Snooker.

32 X 32,5 X 19cm - 9kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Timer Control Unit - 9 Balls - Boccette Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 9 Balls - Boccette
360.00€ 327.60€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 9 Balls(9 x Ø61.5mm) - Boccette.

21,5 X 22 X 19cm - 5,1kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Timer Control Unit - Ping Pong Προπαραγγελία
Timer Control Unit - Ping Pong
369.00€ 335.79€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - Ping Pong
Resolution for all Ping-Pong tables operating at an hourly rate.

 

Feature:
Battery powered only (lasting 8-12 years).
Programmable monetary unit for all countries.
100% bats and ball control (on a removable tray).

 

It does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

Measurements and Weight: Width 26 cm, Height 19 cm, Depth 26 cm, Weight 6.5 Kg.

 

Power supply: Lithium battery 3,6V 2A/h (included). Lifespan: 8 years minimum.

 

 

Options:

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Coin Timer Basic - No Ball Box Προπαραγγελία
Coin Timer Basic - No Ball Box
585.10€ 532.44€

Δωρεάν Αποστολή

COIN TIMER - Without ballbox

Size: 21,5x35,5x21,5cm. - Weight: 6kg.

 

According to the value of the money that has been inserted and the hourly tariff that has been programmed, the corresponding time will be automatically loaded. The maximum cumulative time is 9 hours and 59 minutes. You can arrange, if you wish, up to 3 different hourly rates that will automatically alternate on different time zones that can be programmed for the duration of a day or a week.

 

The COIN TIMER supplies 2 electrical contacts: one for service (SERVICE) to which the load to be controlled must be connected and a signalling one (ALARM) to which it is possible to connect a light that will remain alight during the last minute of the purchased time. Moreover an acoustic signal indicates when 2 minutes and 1 minute is left before the time is over.

 

The general totalizer of the takings and the individual meter for coins or tokens, other than the anti-fraud systems, ensure the maximum operating reliability, also without electricity. The visualizer has its own internal lithium battery that ensures complete operation for more than 7 years if it is not connected to the electrical supply.

 

Sturdy metal container that can be fixed to a wall.

 

The device does not fulfill the Italian obligation of electronic recording and data transmission (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

 

Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA maximum.

Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac. Available also for 115Vac, selectable during purchase.

 

Type of coin validator (selectable during purchase)

Mechanical coin validator for 1 coin of:
€ 0.50
€ 1.00
€ 2.00

 

OTHER MODELS
The COIN TIMER, other than all the billiard specialities, can also be used in many other sectors where the using time of goods or services has to be paid by inserting coins or tokens. It can be used, for example, to turn on the night lights of a tennis court or for an electronic scoreboard for darts, for the operating of videogames by time, for internet terminals, showers, solariums, etc..

Coin Timer 16B Προπαραγγελία
Coin Timer 16B
920.50€ 837.66€

Δωρεάν Αποστολή

COIN TIMER-16B for 16 balls (16x57,2mm)

Size: 26x47x26cm. - Weight: 11,4kg.

 

COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B
Coins or token Timer for billiard: control not only the electrical load (lights) but also the presence of the balls.

 

TECHNICAL DATA
The COIN TIMER for pool incorporates a container (BOX) which contains the tray for the balls. The BOX opens in the moment when the money is inserted. At the end of the acquired time, if the tray with ALL the balls is not inserted and the BOX closed, the acoustic signal will be heard, the electrical load connected to the SERVICE (light, electronic scoreboard etc. ...) will turn off and the ALARM light, if it has been connected, will start to flash. Moreover some special anti-fraud counters allow you to check for how long the ball BOX has been left open after the time is over, even without the use of electricity.

 

According to the value of the money that has been inserted and the hourly tariff that has been programmed, the corresponding time will be automatically loaded. The maximum cumulative time is 9 hours and 59 minutes. You can arrange, if you wish, up to 3 different hourly rates that will automatically alternate on different time zones that can be programmed for the duration of a day or a week.

 

The COIN TIMER supplies 2 electrical contacts: one for service (SERVICE) to which the load to be controlled must be connected and a signalling one (ALARM) to which it is possible to connect a light that will remain alight during the last minute of the purchased time. Moreover an acoustic signal indicates when 2 minutes and 1 minute is left before the time is over.

 

The general totalizer of the takings and the individual meter for coins or tokens, other than the anti-fraud systems, ensure the maximum operating reliability, also without electricity. The visualizer has its own internal lithium battery that ensures complete operation for more than 7 years if it is not connected to the electrical supply.

 

Sturdy metal container that can be fixed to a wall.

 

The device does not fulfill the Italian obligation of electronic recording and data transmission (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

 

Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA maximum.

Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac. Available also for 115Vac, selectable during purchase.

 

Type of coin validator (selectable during purchase)

Mechanical coin validator for 1 coin of:
€ 0.50
€ 1.00
€ 2.00

 

OTHER MODELS
The COIN TIMER, other than all the billiard specialities, can also be used in many other sectors where the using time of goods or services has to be paid by inserting coins or tokens. It can be used, for example, to turn on the night lights of a tennis court or for an electronic scoreboard for darts, for the operating of videogames by time, for internet terminals, showers, solariums, etc..

Coin Timer 22B Προπαραγγελία
Coin Timer 22B
863.10€ 785.42€

Δωρεάν Αποστολή

COIN TIMER-16B for 22 balls (16x52,4mm)

Size: 32,5x47x35,5cm. - Weight: 13,6kg.

 

COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B
Coins or token Timer for billiard: control not only the electrical load (lights) but also the presence of the balls.

 

TECHNICAL DATA
The COIN TIMER for pool incorporates a container (BOX) which contains the tray for the balls. The BOX opens in the moment when the money is inserted. At the end of the acquired time, if the tray with ALL the balls is not inserted and the BOX closed, the acoustic signal will be heard, the electrical load connected to the SERVICE (light, electronic scoreboard etc. ...) will turn off and the ALARM light, if it has been connected, will start to flash. Moreover some special anti-fraud counters allow you to check for how long the ball BOX has been left open after the time is over, even without the use of electricity.

 

According to the value of the money that has been inserted and the hourly tariff that has been programmed, the corresponding time will be automatically loaded. The maximum cumulative time is 9 hours and 59 minutes. You can arrange, if you wish, up to 3 different hourly rates that will automatically alternate on different time zones that can be programmed for the duration of a day or a week.

 

The COIN TIMER supplies 2 electrical contacts: one for service (SERVICE) to which the load to be controlled must be connected and a signalling one (ALARM) to which it is possible to connect a light that will remain alight during the last minute of the purchased time. Moreover an acoustic signal indicates when 2 minutes and 1 minute is left before the time is over.

 

The general totalizer of the takings and the individual meter for coins or tokens, other than the anti-fraud systems, ensure the maximum operating reliability, also without electricity. The visualizer has its own internal lithium battery that ensures complete operation for more than 7 years if it is not connected to the electrical supply.

 

Sturdy metal container that can be fixed to a wall.

 

The device does not fulfill the Italian obligation of electronic recording and data transmission (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

 

Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA maximum.

Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac. Available also for 115Vac, selectable during purchase.

 

Type of coin validator (selectable during purchase)

Mechanical coin validator for 1 coin of:
€ 0.50
€ 1.00
€ 2.00

 

OTHER MODELS
The COIN TIMER, other than all the billiard specialities, can also be used in many other sectors where the using time of goods or services has to be paid by inserting coins or tokens. It can be used, for example, to turn on the night lights of a tennis court or for an electronic scoreboard for darts, for the operating of videogames by time, for internet terminals, showers, solariums, etc..

Coin Timer 16B-68mm Προπαραγγελία
Coin Timer 16B-68mm
850.50€ 773.96€

Δωρεάν Αποστολή

COIN TIMER-16B for 16 balls (16x68mm)

Size: 32,5x47,5x32,2cm. - Weight: 13,6kg.

 

COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B
Coins or token Timer for billiard: control not only the electrical load (lights) but also the presence of the balls.

 

TECHNICAL DATA
The COIN TIMER for pool incorporates a container (BOX) which contains the tray for the balls. The BOX opens in the moment when the money is inserted. At the end of the acquired time, if the tray with ALL the balls is not inserted and the BOX closed, the acoustic signal will be heard, the electrical load connected to the SERVICE (light, electronic scoreboard etc. ...) will turn off and the ALARM light, if it has been connected, will start to flash. Moreover some special anti-fraud counters allow you to check for how long the ball BOX has been left open after the time is over, even without the use of electricity.

 

According to the value of the money that has been inserted and the hourly tariff that has been programmed, the corresponding time will be automatically loaded. The maximum cumulative time is 9 hours and 59 minutes. You can arrange, if you wish, up to 3 different hourly rates that will automatically alternate on different time zones that can be programmed for the duration of a day or a week.

 

The COIN TIMER supplies 2 electrical contacts: one for service (SERVICE) to which the load to be controlled must be connected and a signalling one (ALARM) to which it is possible to connect a light that will remain alight during the last minute of the purchased time. Moreover an acoustic signal indicates when 2 minutes and 1 minute is left before the time is over.

 

The general totalizer of the takings and the individual meter for coins or tokens, other than the anti-fraud systems, ensure the maximum operating reliability, also without electricity. The visualizer has its own internal lithium battery that ensures complete operation for more than 7 years if it is not connected to the electrical supply.

 

Sturdy metal container that can be fixed to a wall.

 

The device does not fulfill the Italian obligation of electronic recording and data transmission (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

 

Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA maximum.

Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac. Available also for 115Vac, selectable during purchase.

 

Type of coin validator (selectable during purchase)

Mechanical coin validator for 1 coin of:
€ 0.50
€ 1.00
€ 2.00

 

OTHER MODELS
The COIN TIMER, other than all the billiard specialities, can also be used in many other sectors where the using time of goods or services has to be paid by inserting coins or tokens. It can be used, for example, to turn on the night lights of a tennis court or for an electronic scoreboard for darts, for the operating of videogames by time, for internet terminals, showers, solariums, etc..

Coin Timer 9B Boccette Προπαραγγελία
Coin Timer 9B Boccette
775.50€ 705.71€

Δωρεάν Αποστολή

COIN TIMER-9B for 9 balls (9x61.5mm)

Size: 21,5x47x22cm. - Weight: 10kg.

 

COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B
Coins or token Timer for billiard: control not only the electrical load (lights) but also the presence of the balls.

 

TECHNICAL DATA
The COIN TIMER for pool incorporates a container (BOX) which contains the tray for the balls. The BOX opens in the moment when the money is inserted. At the end of the acquired time, if the tray with ALL the balls is not inserted and the BOX closed, the acoustic signal will be heard, the electrical load connected to the SERVICE (light, electronic scoreboard etc. ...) will turn off and the ALARM light, if it has been connected, will start to flash. Moreover some special anti-fraud counters allow you to check for how long the ball BOX has been left open after the time is over, even without the use of electricity.

 

According to the value of the money that has been inserted and the hourly tariff that has been programmed, the corresponding time will be automatically loaded. The maximum cumulative time is 9 hours and 59 minutes. You can arrange, if you wish, up to 3 different hourly rates that will automatically alternate on different time zones that can be programmed for the duration of a day or a week.

 

The COIN TIMER supplies 2 electrical contacts: one for service (SERVICE) to which the load to be controlled must be connected and a signalling one (ALARM) to which it is possible to connect a light that will remain alight during the last minute of the purchased time. Moreover an acoustic signal indicates when 2 minutes and 1 minute is left before the time is over.

 

The general totalizer of the takings and the individual meter for coins or tokens, other than the anti-fraud systems, ensure the maximum operating reliability, also without electricity. The visualizer has its own internal lithium battery that ensures complete operation for more than 7 years if it is not connected to the electrical supply.

 

Sturdy metal container that can be fixed to a wall.

 

The device does not fulfill the Italian obligation of electronic recording and data transmission (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

 

Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA maximum.

Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac. Available also for 115Vac, selectable during purchase.

 

Type of coin validator (selectable during purchase)

Mechanical coin validator for 1 coin of:
€ 0.50
€ 1.00
€ 2.00

 

OTHER MODELS
The COIN TIMER, other than all the billiard specialities, can also be used in many other sectors where the using time of goods or services has to be paid by inserting coins or tokens. It can be used, for example, to turn on the night lights of a tennis court or for an electronic scoreboard for darts, for the operating of videogames by time, for internet terminals, showers, solariums, etc..

Coin Timer Ping Pong Προπαραγγελία
Coin Timer Ping Pong
813.00€ 739.83€

Δωρεάν Αποστολή

COIN TIMER-Ping Pong (2 batts & 1 ball)

Size: 26x47x26cm. - Weight: 12,3kg.

 

FEATURES
The Ping-Pong COIN TIMER can also be used where the using time of goods or services, like a ping-pong table, has to be paid by inserting coins or tokens. The maximum cumulative time is 9 hours and 59 minutes.
According to the value of the money that has been inserted and the hourly tariff that has been programmed, the corresponding time will be automatically loaded. You can arrange, if you wish, up to 3 different hourly rates that will automatically alternate on different time zones that can be programmed for the duration of a day or a week.
The Ping-Pong COIN TIMER supplies 2 electrical contacts: one for service (SERVICE) to which the load to be controlled must be connected and a signalling one (ALARM) to which it is possible to connect a light that will remain alight during the last minute of the purchased time. Moreover an acoustic signal indicates when 2 minutes and 1 minute is left before the time is over.
The Ping-Pong COIN TIMER incorporates a container (BOX) which contains the tray for the 2 bats and the ball. The BOX opens in the moment when the money ifs inserted. At the end of the acquired time, if the tray with ALL the bats and the ball is not inserted and the BOX closed, the acoustic signal will be heard, the electrical load connected to the SERVICE (light, electronic scoreboard etc. ...) will turn off and the ALARM light, if it has been connected, will start to flash. Moreover some special anti-fraud counters allow you to check for how long the ball BOX has been left open after the time is over, even without the use of electricity.
The general totalizer of the takings and the individual meter for coins, other than the anti-fraud systems, ensure the maximum operating reliability, also without electricity. The visualizer has its own internal lithium battery that ensures complete operation for more than 7 years if it is not connected to the electrical supply.
Sturdy metal container that can be fixed to a wall.
The device does not fulfill the Italian obligation of electronic recording and data transmission (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
Dimensions: width 26cm, height 47cm, depth 26cm.
Weight: 12.3kg.
Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA Max - Selectable the 115Vac version to the purchase.
Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac.

 

Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA maximum.

Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac. Available also for 115Vac, selectable during purchase.

 

Type of coin validator (selectable during purchase)

Mechanical coin validator for 1 coin of:
€ 0.50
€ 1.00
€ 2.00

Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls - Pool Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls - Pool
293.00€ 266.63€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls(16 x Ø57,2mm) - Pool.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

26 X 26 X 11,2 - 5,8kg

Control Unit Box Stacked version L - 3 Balls - Carom Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 3 Balls - Carom
239.00€ 217.49€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 3 Balls (3 x Ø61.5-63.2mm) - Carom.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

21,5 X 22 X 11,2 - 4,25kg

Control Unit Box Stacked version L - 4 Balls - Carom Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 4 Balls - Carom
275.20€ 250.43€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 4 Balls(4 x Ø61,5mm) - Carom.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

21,5 X 22 X 11,2 - 4,25kg

Control Unit Box Stacked version L - 22 Balls - Snooker Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 22 Balls - Snooker
265.00€ 241.15€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 22 Balls(22 x Ø52-54mm) - Snooker.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

32 X 32,5 X 11,2 - 7,9kg

Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls - R/Pyramid Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls - R/Pyramid
239.00€ 217.49€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls(16 x Ø68mm) - R/Pyramid.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

32 X 32,5 X 11,8 - 8,43kg

Control Unit Box Stacked version L - 9 Balls - Boccette Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 9 Balls - Boccette
239.00€ 217.49€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 9 Balls (9 x Ø61,5mm) - Boccette.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

21,5 X 22 X 11,2 - 4,25kg

Control Unit Box - Stacked version L - Ping Pong Προπαραγγελία
Control Unit Box - Stacked version L - Ping Pong
293.00€ 266.63€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box - Stacked version L - Ping Pong
for controlling 2 bats and one little ball

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

Control Unit Wall Mounted Box-16 Balls-Pool Προπαραγγελία
Control Unit Wall Mounted Box-16 Balls-Pool
293.00€ 266.63€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Wall Mounted Box-16 Balls (16 x Ø57mm) - Pool.
Sheet metal for wall mounting.

26 X 26 X 11,2 + 7,8cm - 6kg

Control Unit Wall Mounted Box-3 Balls Προπαραγγελία
Control Unit Wall Mounted Box-3 Balls
239.00€ 217.49€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Wall Mounted Box-3 Balls(3 x Ø61.5-63.2mm) - Carom
Sheet metal for wall mounting.

21,5 X 22 X 11,2 + 7,8cm - 4,35kg

Control Unit Wall Mounted Box-22 Balls-Snooker Προπαραγγελία
Control Unit Wall Mounted Box-22 Balls-Snooker
265.00€ 241.15€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Wall Mounted Box-22 Balls (22 x Ø52-54mm) - Pool.
Sheet metal for wall mounting.

32 X 32,5 X 11,2 + 7,8cm - 8,4kg

Control Unit Wall Mounted Box-16 Balls R Pyramid Προπαραγγελία
Control Unit Wall Mounted Box-16 Balls R Pyramid
255.00€ 232.05€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Wall Mounted Box-16 Balls (16 x Ø68mm) - R Pyramid.
Sheet metal for wall mounting.

32 X 32,5 X 11,8 + 7,8cm - 8,4kg

Control Unit Wall Mounted Box-9 Balls-Boccette Προπαραγγελία
Control Unit Wall Mounted Box-9 Balls-Boccette
239.00€ 217.49€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Wall Mounted Box-9 Balls(9 x Ø61,5mm) - Boccette.
Sheet metal for wall mounting.

21,5 X 22 X 11,2 + 7,8cm - 4,35kg

Control Unit Wall Mounted Box Ping Pong Προπαραγγελία
Control Unit Wall Mounted Box Ping Pong
293.00€ 266.63€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unite Box - Ping Pong for controlling 2 bats and one little ball - Wall mounting

 26 X 26 X 11,2 + 7,8cm - 5,9kg

Module-Lamps X 4 Lamps Προπαραγγελία
Module-Lamps X 4 Lamps
237.70€ 216.31€

Δωρεάν Αποστολή

CONTROL-LAMP-4/8/16

 

Options for MICRO8 and MICRO32
Is designed for controlling the activation of lamps or other electrical appliances.

 

Three models available: for 4, 8 and for 16 lamps.

CONTROL-LAMP-4 for controlling 4 lamps
CONTROL-LAMP-8 for controlling 8 lamps
CONTROL-LAMP-16 for controlling 16 lamps

 

Each of its outputs is relay-controlled and protected by a fuse.
The load that can be applied to each output is 5A/250 V.

 

Each control mechanism may be positioned as far as one hundred (100) metres from the MICRO8-MICRO32 , and the connection is made by means of a thin cable 4 mm in diameter. Each lamp controller is supplied with an extention cable of 15 m long. The control mechanisms may thus be set up in the best place for simplifying the connections to the lights or the ball-containers, and the MICRO8-MICRO32 can be positioned where it is most convenient for the operator. The unit lends itself ideally, therefore not only to new game rooms but also to existing rooms since it features a simple electrical system.

 

Power Supply: 230V 50-60Hz, 6VA (Art.739), 10VA (Art.740), 15VA (Art.741).

Module-Lamps X 8 Lamps Προπαραγγελία
Module-Lamps X 8 Lamps
271.00€ 246.61€

Δωρεάν Αποστολή

CONTROL-LAMP-4/8/16

 

Options for MICRO8 and MICRO32
Is designed for controlling the activation of lamps or other electrical appliances.

 

Three models available: for 4, 8 and for 16 lamps.

CONTROL-LAMP-4 for controlling 4 lamps
CONTROL-LAMP-8 for controlling 8 lamps
CONTROL-LAMP-16 for controlling 16 lamps

 

Each of its outputs is relay-controlled and protected by a fuse.
The load that can be applied to each output is 5A/250 V.

 

Each control mechanism may be positioned as far as one hundred (100) metres from the MICRO8-MICRO32 , and the connection is made by means of a thin cable 4 mm in diameter. Each lamp controller is supplied with an extention cable of 15 m long. The control mechanisms may thus be set up in the best place for simplifying the connections to the lights or the ball-containers, and the MICRO8-MICRO32 can be positioned where it is most convenient for the operator. The unit lends itself ideally, therefore not only to new game rooms but also to existing rooms since it features a simple electrical system.

 

Power Supply: 230V 50-60Hz, 6VA (Art.739), 10VA (Art.740), 15VA (Art.741).

Module-Lamps X 16 Lamps Προπαραγγελία
Module-Lamps X 16 Lamps
413.00€ 375.83€

Δωρεάν Αποστολή

CONTROL-LAMP-4/8/16

 

Options for MICRO8 and MICRO32
Is designed for controlling the activation of lamps or other electrical appliances.

 

Three models available: for 4, 8 and for 16 lamps.

CONTROL-LAMP-4 for controlling 4 lamps
CONTROL-LAMP-8 for controlling 8 lamps
CONTROL-LAMP-16 for controlling 16 lamps

 

Each of its outputs is relay-controlled and protected by a fuse.
The load that can be applied to each output is 5A/250 V.

 

Each control mechanism may be positioned as far as one hundred (100) metres from the MICRO8-MICRO32 , and the connection is made by means of a thin cable 4 mm in diameter. Each lamp controller is supplied with an extention cable of 15 m long. The control mechanisms may thus be set up in the best place for simplifying the connections to the lights or the ball-containers, and the MICRO8-MICRO32 can be positioned where it is most convenient for the operator. The unit lends itself ideally, therefore not only to new game rooms but also to existing rooms since it features a simple electrical system.

 

Power Supply: 230V 50-60Hz, 6VA (Art.739), 10VA (Art.740), 15VA (Art.741).

Module-Balls X 4 Ball-Drawers Προπαραγγελία
Module-Balls X 4 Ball-Drawers
193.20€ 175.81€

Δωρεάν Αποστολή

CONTROL-BALL-4/8/16
 

Options for MICRO8 and MICRO32
Is designed for controlling the BOXes (cases) which hold the billiard balls.

 

Three models available: for 4, 8 and for 16 boxes.
The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V).
BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls.
There are BOXes for all types of billiard balls: see ARTICLE CODES section.
When a game start (START) is given to the MICRO8-MICRO32, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO8-MICRO32 will stop the time count and display game-over to the operator.
The BALL-CONTROL can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.
CONTROL-BALL power supply: 230Vac, 250mA Max (115V).

Module-Balls X 8 Ball-Drawers Προπαραγγελία
Module-Balls X 8 Ball-Drawers
195.00€ 177.45€

Δωρεάν Αποστολή

CONTROL-BALL-4/8/16
 

Options for MICRO8 and MICRO32
Is designed for controlling the BOXes (cases) which hold the billiard balls.

 

Three models available: for 4, 8 and for 16 boxes.
The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V).
BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls.
There are BOXes for all types of billiard balls: see ARTICLE CODES section.
When a game start (START) is given to the MICRO8-MICRO32, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO8-MICRO32 will stop the time count and display game-over to the operator.
The BALL-CONTROL can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.
CONTROL-BALL power supply: 230Vac, 250mA Max (115V).

Module-Balls X 16 Ball Drawers Προπαραγγελία
Module-Balls X 16 Ball Drawers
275.20€ 250.43€

Δωρεάν Αποστολή

CONTROL-BALL-4/8/16
 

Options for MICRO8 and MICRO32
Is designed for controlling the BOXes (cases) which hold the billiard balls.

 

Three models available: for 4, 8 and for 16 boxes.
The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V).
BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls.
There are BOXes for all types of billiard balls: see ARTICLE CODES section.
When a game start (START) is given to the MICRO8-MICRO32, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO8-MICRO32 will stop the time count and display game-over to the operator.
The BALL-CONTROL can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.
CONTROL-BALL power supply: 230Vac, 250mA Max (115V).

Battery Lithium For Lcd10 4-10 μέρες
Battery Lithium For Lcd10
50.69€ 46.13€

Lithium Battery for TIMER 3-22B

 

Card Electronic X Timer 4-10 μέρες
Card Electronic X Timer
156.40€ 142.32€

Δωρεάν Αποστολή

Electronic Card for TIMER 3-22B without time zones

Card Timer W/Time Zone Προπαραγγελία
Card Timer W/Time Zone
248.70€ 226.32€

Δωρεάν Αποστολή

Electronic Card for TIMER 3-22B with time zones

Button +/- Timer Card Προπαραγγελία
Button +/- Timer Card
12.00€ 10.92€

Button +/- for TIMER 3-22B

 

Button Brass X Timer Προπαραγγελία
Button Brass X Timer
5.54€ 5.04€

Button for TIMER 3-22B

 

Micro X Control Of Lamps Προπαραγγελία
Micro X Control Of Lamps
16.20€ 14.74€

Micro switch for lamp control for TIMER 3-22B

 

Extension Of 15Mt. X Micro 32 Προπαραγγελία
Extension Of 15Mt. X Micro 32
30.04€ 27.34€

Extension 15m for MICRO 8/32

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του achro.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.