Το καλάθι σας προς το παρόν είναι άδειο.
Αξία παραγγελίας 0€

Συστήματα ελέγχου χρόνου

Εμφάνιση εγγραφών: 1 - 12

Εμφάνιση από: :

Multi Timer Systems Micro 32 ver.A Προπαραγγελία
Multi Timer Systems Micro 32 ver.A
1103.10€ 1003.82€

Δωρεάν Αποστολή

MICRO32
SMALL - SIMPLE - COMPLETE
Micro32 is a computer purposely studied and developed for the managing of billiard parlours and for all cases in which one wishes to charge for the time used on a given unit. The specialized designed without the use of a personal computer offers many advantages.

 

MICRO32'S features:

Simple to learn and to use. A specially designed keyboard with a button for each table and only a few operational buttons makes the unit easy and quick to use. The tables in action are indicated by the red lights on the respective numbered buttons so you can have an immediate picture of the situation at the moment.
Small and sturdy metal container (37 x 16 x 11 cm). Easy to set up, it may be placed on a table or fastened to a wall while taking advantage of relative inclined positions for better visualization and operation.
A picture of the charges on a red display terminal which can be seen easily from a distance even by the customers. A picture of messages for the operator on a liquid crystal display terminal with two (2) lines of forty (40) characters each.
No use of discs for keeping data. The data remain in the memory bank for at least twenty (20) years without any need for maintenance. The clock inside the unit is used to manage the hourly bands and it too has a 20-years life span. The clock has been calibrated for a maximum error of only two minutes over the course of a year.
Ready for resale: small, easy to use, reliable, well built for shipment, no monitor or discs, a choice of five languages (English, Italian, German, French and Spanish) for the displayed messages as well as a choice of the monetary unit of any country whatsoever, it is supplied ready to be connected to the accessories (printer, lamp control, ball control).
Management of 32 tables, in regard both the charge due for the length of the game and that due for the food and drink consumed by the players, charges which can easily be assigned to the table involved. When the game is over, you will have available an account of the bar bill as well charge for the game.

 

Programmable rates: the tables can be divided into 6 groups. Each group has a minimum game price, three normal hourly tariffs and three club tariffs (activated using the START CLUB button instead of the START button). The tariffs can alternate throughout the whole of the week by programming the hourly bands.
Management of the count totalizer with two keys, ideal for premises with employees. The SERVICE key permits your employees to manage separate and partial counts (for games and food and drink consumption). The INSTALLATION key is used to close the container so as to avoid mishandling, and it also permits access to the programming and to the display of different totalizers which govern separately the game and the food-and-drink charges. There are individual and general totalizers that can be reset to zero, with a recording of the hour and date of the last reset to zero, and there are general totalizers which cannot be reset to zero.
An internal battery allows the MICRO32 to be turned on in the event of electrical blackout so that you will be able to get a display of the charges due. That battery does NOT serve to keep data in a memory bank; such data will be retained however even if the battery is removed.

 

Set up with five (5) connection devices to connect the following accessories:
One (1) PRINTER, two (2) LAMP CONTROLS and two (2) BALL - CONTROLS.
-- Each BALL-CONTROL can control the balls for eight (8) or sixteen (16) tables (2 models).
-- Each LAMP-CONTROL can control the lights for four (4), eight (8) or sixteen (16) tables (3 models).
-- Each control mechanism may be positioned as far as one hundred (100) metres from the MICRO32, and the connection is made by means of a thin cable 4 mm in diameter. The control mechanisms may thus be set up in the best place for simplifying the connections to the lights or the ball-containers, and the MICRO32 can be positioned where it is most convenient for the operator. The unit lends itself ideally, therefore not only to new game rooms but also to existing rooms since it features a simple electrical system.
Power supply: 230Vac, 50mA Max (Available also for 115V).
Measurements: 37cm long, 11cm high, 16cm deep - 4.7kg.

 

ACCESSORIES for MICRO32

 

PRINTER
Prints on forty (40) columns. It automatically prints the receipt at the end of each game or only when the PRINT button is pushed. Printed on the receipt is an account of the game charges and possible food-and-drink charges, and the first line of that receipt may bear an advertising message. Choice of whether or not to print on the receipt the beginning and ending time of each game. Useful for printing the complete status of the totalizers as well as of the programming.

 

LAMP-CONTROL
Is designed for controlling the activation of lamps or other electrical appliances. Three models available: for 4, 8 and for 16 lamps. Each of its outputs is relay-controlled and protected by a fuse. The load that can be applied to each output is 5A/250 V.

 

BALL-CONTROL
The BALL-CONTROL is designed for controlling the BOXes (cases) which hold the billiard balls. The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V).
BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls.
There are BOXes for all types of billiard balls: see ARTICLE CODES section.
When a game start (START) is given to the MICRO32, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO32 will stop the time count and display game-over to the operator.
The BALL-CONTROL can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.
Three models available: for 4, 8 and 16 BOXes.

Timer Control Unit - 4 Balls - Carom Προπαραγγελία
Timer Control Unit - 4 Balls - Carom
320.00€ 291.20€

Δωρεάν Αποστολή

Timer Control Unit - 4 Balls(4 x Ø61.5mm) - Carom.

21,5 X 22 X 19cm - 5,1kg

 

 

The ideal solution for the management of all billiards games operating at an hourly rate
For all specialities (from 3 to 22 balls + Ping-Pong).
Battery powered only (lasting 8-12 years).
For all countries (programmable monetary unit).
100% ball control (on a removable tray).

 

 

FEATURES

 

This billiard timer does not require an electrical power supply, thus eliminating the problems of an overload on the line or a sudden blackout. As a result, it may be set up practically anywhere one chooses. An internal lithium battery keeps the appliance on all the time for at least 8 years (average 10 years). The battery can be found in electronics shops.

 

Suitable for all countries because the value of each unit can be programmed (monetary unit); it can be: 0.05 0.10 0.20 0.50 1 2 5 10 20 50 100.

 

Two hourly rates which may be programmed from 10 to 500 clicks per hour. The second tariff may be employed for peak hours or for CLUB members. The choice of the rate is then made by pressing the TARIFF button.

 

A start-play (or game-opening) charge which may be programmed from 0 to 15 units in the event that one wishes to have a set start-play charge in addition to the hourly rate.

 

A register totalling 99,999 units.

 

In order to prevent unwanted tampering, programming, zeroing of the totalizer and accessing the internal parts of the appliance, these operations can be carried out only using the INSTALLATION key.

 

When the START PLAY key is turned, the front door opens and the count begins, as shown on the display terminal.

 

The balls are stored in an easily removable practical plastic tray which can be carried to the billiard table. The time count stops only when the tray is inserted with ALL the balls and the door is closed.

 

Sturdy metal container. The ball control mechanism is mechanical and of simple construction (patented). Just one micro-switch is used.

 

The simplicity and compactness of the electronics (10.5 x 6 cm: it fits in the palm of your hand), its isolation from the mains and its "zero" consumption make it very reliable throughout time (an annual breakage percentage lower than 3/1000).

 

OPTIONS (selectable during purchase)

 

LAMP CONTROL. It offers automatic lighting of the lampshade when the timer is counting and increases safety against cheating.

 

START FROM OPEN. Allows the time count to restart even if the door is open (by turning the START PLAY key). This is for changing players without having to replace the tray with all the balls.

 

HOURLY BANDS. Useful for taking advantage of peak hours, both daily and weekly. Three hourly rates can be programmed and they may alternate automatically on programmable hourly periods.

 

Coin Timer 22B Προπαραγγελία
Coin Timer 22B
863.10€ 785.42€

Δωρεάν Αποστολή

COIN TIMER-16B for 22 balls (16x52,4mm)

Size: 32,5x47x35,5cm. - Weight: 13,6kg.

 

COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B
Coins or token Timer for billiard: control not only the electrical load (lights) but also the presence of the balls.

 

TECHNICAL DATA
The COIN TIMER for pool incorporates a container (BOX) which contains the tray for the balls. The BOX opens in the moment when the money is inserted. At the end of the acquired time, if the tray with ALL the balls is not inserted and the BOX closed, the acoustic signal will be heard, the electrical load connected to the SERVICE (light, electronic scoreboard etc. ...) will turn off and the ALARM light, if it has been connected, will start to flash. Moreover some special anti-fraud counters allow you to check for how long the ball BOX has been left open after the time is over, even without the use of electricity.

 

According to the value of the money that has been inserted and the hourly tariff that has been programmed, the corresponding time will be automatically loaded. The maximum cumulative time is 9 hours and 59 minutes. You can arrange, if you wish, up to 3 different hourly rates that will automatically alternate on different time zones that can be programmed for the duration of a day or a week.

 

The COIN TIMER supplies 2 electrical contacts: one for service (SERVICE) to which the load to be controlled must be connected and a signalling one (ALARM) to which it is possible to connect a light that will remain alight during the last minute of the purchased time. Moreover an acoustic signal indicates when 2 minutes and 1 minute is left before the time is over.

 

The general totalizer of the takings and the individual meter for coins or tokens, other than the anti-fraud systems, ensure the maximum operating reliability, also without electricity. The visualizer has its own internal lithium battery that ensures complete operation for more than 7 years if it is not connected to the electrical supply.

 

Sturdy metal container that can be fixed to a wall.

 

The device does not fulfill the Italian obligation of electronic recording and data transmission (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

 

Power supply: 230Vac, 50-60Hz, 250mA maximum.

Maximum load applicable to the SERVICE and ALARM contacts: 5A, 250Vac. Available also for 115Vac, selectable during purchase.

 

Type of coin validator (selectable during purchase)

Mechanical coin validator for 1 coin of:
€ 0.50
€ 1.00
€ 2.00

 

OTHER MODELS
The COIN TIMER, other than all the billiard specialities, can also be used in many other sectors where the using time of goods or services has to be paid by inserting coins or tokens. It can be used, for example, to turn on the night lights of a tennis court or for an electronic scoreboard for darts, for the operating of videogames by time, for internet terminals, showers, solariums, etc..

Control Unit Box Stacked version L - 4 Balls - Carom Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 4 Balls - Carom
275.20€ 250.43€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 4 Balls(4 x Ø61,5mm) - Carom.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

21,5 X 22 X 11,2 - 4,25kg

Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls - R/Pyramid Προπαραγγελία
Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls - R/Pyramid
239.00€ 217.49€

Δωρεάν Αποστολή

Control Unit Box Stacked version L - 16 Balls(16 x Ø68mm) - R/Pyramid.

 

If the boxes have to be stacked one on top of another, they are available without rear shoulder and with an anti-slip rubber insert; their code number has the word /L added

32 X 32,5 X 11,8 - 8,43kg

Module-Balls X 4 Ball-Drawers Προπαραγγελία
Module-Balls X 4 Ball-Drawers
193.20€ 175.81€

Δωρεάν Αποστολή

CONTROL-BALL-4/8/16
 

Options for MICRO8 and MICRO32
Is designed for controlling the BOXes (cases) which hold the billiard balls.

 

Three models available: for 4, 8 and for 16 boxes.
The connection between each BOX and the controller is carried out using two wires at low voltage (24V).
BOX is a sturdy metal container with a simple mechanical system (patented) for controlling the billiard balls.
There are BOXes for all types of billiard balls: see ARTICLE CODES section.
When a game start (START) is given to the MICRO8-MICRO32, the ball door opens automatically thus allowing the player to take the tray holding the balls. When the tray with ALL the balls is replaced into the BOX and the door is closed (the door will not close if even one ball is missing), the MICRO8-MICRO32 will stop the time count and display game-over to the operator.
The BALL-CONTROL can also be connected to simple ball holders where a micro-switch trips when the ball tray is removed. In this case the game starts automatically when the tray is removed.
CONTROL-BALL power supply: 230Vac, 250mA Max (115V).

Battery Lithium For Lcd10 4-10 μέρες
Battery Lithium For Lcd10
50.69€ 46.13€

Lithium Battery for TIMER 3-22B

 

Card Electronic X Timer 4-10 μέρες
Card Electronic X Timer
156.40€ 142.32€

Δωρεάν Αποστολή

Electronic Card for TIMER 3-22B without time zones

Card Timer W/Time Zone Προπαραγγελία
Card Timer W/Time Zone
248.70€ 226.32€

Δωρεάν Αποστολή

Electronic Card for TIMER 3-22B with time zones

Button +/- Timer Card Προπαραγγελία
Button +/- Timer Card
12.00€ 10.92€

Button +/- for TIMER 3-22B

 

Button Brass X Timer Προπαραγγελία
Button Brass X Timer
5.54€ 5.04€

Button for TIMER 3-22B

 

Micro X Control Of Lamps 4-10 μέρες
Micro X Control Of Lamps
16.20€ 14.74€

Micro switch for lamp control for TIMER 3-22B

 

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του achro.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.