Το καλάθι σας προς το παρόν είναι άδειο.
Αξία παραγγελίας 0€

Πετσάκια Φίμπερ

In general there are three different kind of cue tips. The first group are tips made of cowhide (Triumph, Triangle,...etc.). These tips are single layer and about 7mm thick. The hardness of these tips can differ from soft to medium, depending on the leather type and the production process. The second group are laminated cue tips. These tips are made of pigskin which is about 1mm thick and produced as a multilayer product. Their hardness may vary from soft over medium to hard. All laminated tips offer longer wear and better performance in comparison to tips made of cowhide. The third group of tips are made of synthetic material like phenol and do belong to the hardest tips ever made. Ideal choice for jump-break cues.

 

 

 

Εμφάνιση εγγραφών: 1 - 72

Εμφάνιση από: :

Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Medium-Soft Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Medium-Soft Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Medium-Soft
30.76€ 29.22€

Laminated leather tip by Marco Zanetti, hardness MS (Medium/Soft), diam 14.
It is the result of 2 years of collaboration between the multi-talented player Marco Zanetti and a Korean leather master.
The tip made in Korea is made from selected parts of leather from a particular species of Japanese pig and tanned predominantly with components of vegetable origin.
It has a perfect grip on chalk and a high quality of thrust and grip on the ball.
The number of layers composing it, up to 13, are very thin and compact, so much so that the human eye hardly can recognise them.
The durability is quite long and its characteristics remain unchanged over time thanks to the careful manufacturing process.
On one side, it has a full-colour print logo 'Marco Zanetti' and on the other side (gluing side), the hardness of the tip. Packaged in individual pouches with the `Marco Zanetti` logo and anti-counterfeiting graphics. The QR code indicated on the pack leads directly to the www.zanettitips.com website.
Marco Zanetti tips can be easily installed on any cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Medium-Hard Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Medium-Hard Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Medium-Hard
30.76€ 29.22€

Laminated leather tip by Marco Zanetti, hardness MH (Medium/Hard), diam 14.
It is the result of 2 years of collaboration between the multi-talented player Marco Zanetti and a Korean leather master.
The tip made in Korea is made from selected parts of leather from a particular species of Japanese pig and tanned predominantly with components of vegetable origin.
It has a perfect grip on chalk and a high quality of thrust and grip on the ball.
The number of layers composing it, up to 13, are very thin and compact, so much so that the human eye hardly can recognise them.
The durability is quite long and its characteristics remain unchanged over time thanks to the careful manufacturing process.
On one side, it has a full-colour print logo 'Marco Zanetti' and on the other side (gluing side), the hardness of the tip. Packaged in individual pouches with the `Marco Zanetti` logo and anti-counterfeiting graphics. The QR code indicated on the pack leads directly to the www.zanettitips.com website.
Marco Zanetti tips can be easily installed on any cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Hard Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Hard Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Marco Zanetti Laminated Black ø 14 Hard
30.76€ 29.22€

Laminated leather tip by Marco Zanetti, hardness H (Hard), diam 14.
It is the result of 2 years of collaboration between the multi-talented player Marco Zanetti and a Korean leather master.
The tip made in Korea is made from selected parts of leather from a particular species of Japanese pig and tanned predominantly with components of vegetable origin.
It has a perfect grip on chalk and a high quality of thrust and grip on the ball.
The number of layers composing it, up to 13, are very thin and compact, so much so that the human eye hardly can recognise them.
The durability is quite long and its characteristics remain unchanged over time thanks to the careful manufacturing process.
On one side, it has a full-colour print logo 'Marco Zanetti' and on the other side (gluing side), the hardness of the tip. Packaged in individual pouches with the `Marco Zanetti` logo and anti-counterfeiting graphics. The QR code indicated on the pack leads directly to the www.zanettitips.com website.
Marco Zanetti tips can be easily installed on any cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Athlete Medium ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Athlete Medium ø 14 - Laminated - Original Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Kamui Athlete Medium ø 14 - Laminated - Original
33.93€ 32.23€

KAMUI ATHLETE
With the introduction of carbon shafts, players are seriously considering tips to improve their cue speed. To satisfy the player’s spirit of exploration, the tips combine both elasticity and rigidity to open up new playability.

ATHLETE-AW
Sharpen Your Edge
Modern billiard shafts, particularly carbon shafts, have significantly improved power transmission and achieved less bend at the shots. Therefore, a tip to improve the shaft’s performance is required.

However, there has been a trade-off between elasticity and stiffness in previous common tips.

Then we began development with the question, “Can we create a tip that can achieve both spin and power by increasing rigidity without reducing elasticity?”


​Combining elasticity and rigidity
“KAMUI ATHLETE” has been completed with rigidity to utilize power and elasticity to enable a soft touch by layering leathers of different hardness.

During shots, a great deal of force is applied to the lowest layer of the tip, which is far from the point of contact between the cue ball and the tip. This allows the user to benefit from flexibility when striking the center of the hand and avoid power loss due to stiffness when spinning.

As a result, the tip emphasizes the characteristics of the carbon shaft.

Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui SAI Control Break Πετσάκι Στέκας Kamui SAI Control Break 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui SAI Control Break
44.93€ 42.68€

HARMONIZE THE POWER
With the advent of high-performance break cues and plastic break tips, the power transmission of breaks has been continuing to improve in the recent years. At the same time; however, there has been a tendency for the control of the landing point of the cue ball to become more difficult due to the excessive power.

We have developed a break tip that does not miss the power of the break and has excellent spin control, without compromising on any of the following: “chalkiness,” “grip,” “wide cue point range,” and “high elasticity”.

The “CONTROL BREAK SAI” has been completed using a new manufacturing process that combines pigskin and resin in order to achieve a hardness that overturns the common wisdom of leather tips and offers an excellent spin control performance.

CONTROL
The chalk’s good groove and strong elasticity enables high-precision spin control.

CONDUCTIVITY
The moderate hardness and elasticity of the leather keeps hold time longer and minimizes power loss.
UNDEFORMATION
By combining the fiber structure characteristics of leather with those of resin, the combination of the characteristics of the leather fiber structure as well as resin has created an excellent shape retention that has not been achieved with conventional leather tips.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Black Super Soft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Black Super Soft ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Black Super Soft ø 14 - Laminated - Original
30.48€ 28.96€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Black Soft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Black Soft ø 14 - Laminated - Original Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Kamui Black Soft ø 14 - Laminated - Original
30.48€ 28.96€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Black Medium ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Black Medium ø 14 - Laminated - Original Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Kamui Black Medium ø 14 - Laminated - Original
30.48€ 28.96€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Black Hard ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Black Hard ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Black Hard ø 14 - Laminated - Original
30.48€ 28.96€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Super Soft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Super Soft ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Super Soft ø 14 - Laminated - Original
35.51€ 33.73€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Soft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Soft ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Soft ø 14 - Laminated - Original
35.51€ 33.73€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Medium ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Medium ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Medium ø 14 - Laminated - Original
35.51€ 33.73€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Hard ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Hard ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Black Hard ø 14 - Laminated - Original
35.51€ 33.73€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Super Soft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Super Soft ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Super Soft ø 14 - Laminated - Original
28.28€ 26.87€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Soft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Soft ø 14 - Laminated - Original Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Kamui Soft ø 14 - Laminated - Original
28.28€ 26.87€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Medium ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Medium ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Medium ø 14 - Laminated - Original
28.28€ 26.87€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Hard ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Hard ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Hard ø 14 - Laminated - Original
28.28€ 26.87€

KAMUI promises performance and consistency. The ability to rely on product performance enables players to seek higher level strategies and intuitively rely on their imagination to its fullest extent.
Humidity resistance: KAMUI tips are made of vegetable tanned leather.
Vegetable tanned leather is a far superior process in durability and elasticity compared to chrome tanned leather.
However, vegetable tanned leather has a tendency to absorb moisture which degrades the performance of the durability and elasticity.
KAMUI introduced a special treatment in the tanning process to make the KAMUI leather humidity resistant.
This specially treated leather maintains the elasticity and the durability of KAMUI tips in all seasons and even in high humid environments.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Supersoft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Supersoft ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Supersoft ø 14 - Laminated - Original
32.36€ 30.74€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Soft ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Soft ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Soft ø 14 - Laminated - Original
32.36€ 30.74€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Medium ø 14 - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Medium ø 14 - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Medium ø 14 - Original
32.36€ 30.74€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Hard ø 14 - Laminated - Original Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Hard ø 14 - Laminated - Original 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Kamui Clear Hard ø 14 - Laminated - Original
32.36€ 30.74€

Bring out consistent cue performance over the installations.
SHIELD: Achieve further consistency by limiting the glue absorbed into the bottom layer of the tip.
FLATNESS: No sanding of the bottom layer is needed.Easy installation due to the flat surface of the glue side.
CONNECTION: Minimal amount of glue guarantees a perfectly aligned installation to achieve the designed tip and cue performance.
Kamui Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14mm Soft Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14mm Soft Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14mm Soft
10.13€ 9.62€

Since 2007, Da Vinci is the official tip used by Longoni for all cues.
Thanks to the quality of the leather and the competitive price is the right product for everyone.
Every single piece it is controlled before being packed into this fancy eco-box.
Da Vinci Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14 mm Medium Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14 mm Medium Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14 mm Medium
10.13€ 9.62€

Since 2007, Da Vinci is the official tip used by Longoni for all cues.
Thanks to the quality of the leather and the competitive price is the right product for everyone.
Every single piece it is controlled before being packed into this fancy eco-box.
Da Vinci Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14 mm Hard Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14 mm Hard 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Renzline Da Vinci ø 14 mm Hard
10.13€ 9.62€

Since 2007, Da Vinci is the official tip used by Longoni for all cues.
Thanks to the quality of the leather and the competitive price is the right product for everyone.
Every single piece it is controlled before being packed into this fancy eco-box.
Da Vinci Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Multi Vaula Black Shark Black Top ø 14 Soft 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Multi Vaula Black Shark Black Top ø 14 Soft
10.50€ 9.98€

Vaula Black Shark Laminated Tip.
Thanks to the quality of the leather and the competitive price is the right product for everyone.
Every single piece it is controlled before being packed into this fancy eco-box.
Vaula Shark Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Multi Vaula Black Shark Black Top ø 14 Medium 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Multi Vaula Black Shark Black Top ø 14 Medium
10.50€ 9.98€

Vaula Black Shark Laminated Tip.
Thanks to the quality of the leather and the competitive price is the right product for everyone.
Every single piece it is controlled before being packed into this fancy eco-box.
Vaula Shark Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Multi Vaula Black Shark Black Top ø 14 Hard 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Multi Vaula Black Shark Black Top ø 14 Hard
10.50€ 9.98€

Vaula Black Shark Laminated Tip.
Thanks to the quality of the leather and the competitive price is the right product for everyone.
Every single piece it is controlled before being packed into this fancy eco-box.
Vaula Shark Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Regular ø 14 Soft 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Regular ø 14 Soft
21.77€ 20.68€

Fuji Regular: Perfect Control On The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Regular ø 14 Medium 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Regular ø 14 Medium
21.77€ 20.68€

Fuji Regular: Perfect Control On The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Regular ø 14 Hard 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Regular ø 14 Hard
21.77€ 20.68€

Fuji Regular: Perfect Control On The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Modena ø 14 Soft 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Modena ø 14 Soft
24.58€ 23.35€

Fuji Modena: Higher Speed to Cue Ball with More Spin.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Modena ø 14 Medium 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Modena ø 14 Medium
24.58€ 23.35€

Fuji Modena: Higher Speed to Cue Ball with More Spin.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Modena ø 14 Hard 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Modena ø 14 Hard
24.58€ 23.35€

Fuji Modena: Higher Speed to Cue Ball with More Spin.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Black ø 14 Soft 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Black ø 14 Soft
23.66€ 22.48€

Fuji Black: Maximum Grip On The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Black ø 14 Medium 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Black ø 14 Medium
23.66€ 22.48€

Fuji Black: Maximum Grip On The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Black ø 14 Hard 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Black ø 14 Hard
23.66€ 22.48€

Fuji Black: Maximum Grip On The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Camogli ø 14 Soft 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Camogli ø 14 Soft
25.90€ 24.61€

Fuji Camogli: A Combo Experience of Grip and Control on The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Camogli ø 14 Medium Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Camogli ø 14 Medium
25.90€ 24.61€

Fuji Camogli: A Combo Experience of Grip and Control on The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Camogli ø 14 Hard 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Camogli ø 14 Hard
25.90€ 24.61€

Fuji Camogli: A Combo Experience of Grip and Control on The Cue Ball.
Fuji Are The Professional Laminated Tips For All Billiard Players Looking For Best Performances And Durability.
Made Of 10 Layers Of Selected Pig Skin.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Sultan ø 14 Soft 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Sultan ø 14 Soft
24.61€ 23.38€

Fuji Sultan: Maximum precision and Playbility.
Fuji Sultan is the new cue tip specially developed by the Longoni team for the carom game.
Fuji Sultan is made with 10 layers of selected leather for a solid hit and the best grip.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Sultan ø 14 Medium Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Sultan ø 14 Medium
24.61€ 23.38€

Fuji Sultan: Maximum precision and Playbility.
Fuji Sultan is the new cue tip specially developed by the Longoni team for the carom game.
Fuji Sultan is made with 10 layers of selected leather for a solid hit and the best grip.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Sultan ø 14 Hard 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Longoni Fuji Sultan ø 14 Hard
24.61€ 23.38€

Fuji Sultan: Maximum precision and Playbility.
Fuji Sultan is the new cue tip specially developed by the Longoni team for the carom game.
Fuji Sultan is made with 10 layers of selected leather for a solid hit and the best grip.
Fuji Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Soft - Laminated Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Soft - Laminated 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Soft - Laminated
21.14€ 20.08€

Aramith laminated tips
* 9 Layers
* Special treatment made in Belgium
* Pig skin
* Holds well the chalk
* Better grip on the ball
* More spin & optimized Cue Ball control
* Available in 14mm diameter
* Available in 3 hardness : Soft, Medium, Hard

Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Medium - Laminated Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Medium - Laminated 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Medium - Laminated
21.14€ 20.08€

Aramith laminated tips
* 9 Layers
* Special treatment made in Belgium
* Pig skin
* Holds well the chalk
* Better grip on the ball
* More spin & optimized Cue Ball control
* Available in 14mm diameter
* Available in 3 hardness : Soft, Medium, Hard

Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Hard - Laminated Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Hard - Laminated 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Aramith 14mm Hard - Laminated
21.14€ 20.08€

Aramith laminated tips
* 9 Layers
* Special treatment made in Belgium
* Pig skin
* Holds well the chalk
* Better grip on the ball
* More spin & optimized Cue Ball control
* Available in 14mm diameter
* Available in 3 hardness : Soft, Medium, Hard

Πετσάκι Στέκας Predator Victory Soft ø 14 Πετσάκι Στέκας Predator Victory Soft ø 14 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Predator Victory Soft ø 14
37.74€ 35.85€

If you are looking for the best pool cue tip for english or draw, the Predator Victory billiard tip is the right cue tip for your pool stick. It has been developed and tested with our team of professional players.
Holds Shape Longer Thanks to 8-Layer Design.
Maintains Optimum Compression for the Entire Life of the Tip.
Easier Sighting Thanks to Yellow High Contrast Color.
Constructed to the Most Exacting Standards for Consistency.
Top Quality Leather.
Made in Japan.
Tested by Top Professional Players.
Predator Victory Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Predator Victory Medium ø 14 Πετσάκι Στέκας Predator Victory Medium ø 14 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Predator Victory Medium ø 14
37.74€ 35.85€

If you are looking for the best pool cue tip for english or draw, the Predator Victory billiard tip is the right cue tip for your pool stick. It has been developed and tested with our team of professional players.
Holds Shape Longer Thanks to 8-Layer Design.
Maintains Optimum Compression for the Entire Life of the Tip.
Easier Sighting Thanks to Yellow High Contrast Color.
Constructed to the Most Exacting Standards for Consistency.
Top Quality Leather.
Made in Japan.
Tested by Top Professional Players.
Predator Victory Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Predator Victory Hard ø 14 Πετσάκι Στέκας Predator Victory Hard ø 14 4-10 μέρες
Πετσάκι Στέκας Predator Victory Hard ø 14
37.74€ 35.85€

If you are looking for the best pool cue tip for english or draw, the Predator Victory billiard tip is the right cue tip for your pool stick. It has been developed and tested with our team of professional players.
Holds Shape Longer Thanks to 8-Layer Design.
Maintains Optimum Compression for the Entire Life of the Tip.
Easier Sighting Thanks to Yellow High Contrast Color.
Constructed to the Most Exacting Standards for Consistency.
Top Quality Leather.
Made in Japan.
Tested by Top Professional Players.
Predator Victory Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Triangle ø12mm Πετσάκι Στέκας Triangle ø12mm Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Triangle ø12mm
2.53€ 2.40€

Triangle tips are a thick, firm tip crafted from special chrome tanned leather.
You'll notice very little mushrooming and excellent chalk retention with this product.
Triangle tips have a coarse grain and are recognized as a hard cue tip.
Hardness level: Medium-Hard
Triangle Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Triangle ø13mm Πετσάκι Στέκας Triangle ø13mm Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Triangle ø13mm
2.81€ 2.67€

Triangle tips are a thick, firm tip crafted from special chrome tanned leather.
You'll notice very little mushrooming and excellent chalk retention with this product.
Triangle tips have a coarse grain and are recognized as a hard cue tip.
Hardness level: Medium-Hard
Triangle Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Triumph ø12mm Πετσάκι Στέκας Triumph ø12mm Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Triumph ø12mm
3.10€ 2.95€

Triumph tips are thick, firm tips crafted from the finest imported leather, using only the firmest portion of each hide which is specially treated.
You'll notice very little mushrooming and excellent chalk retention with this product.Triumph tips have a coarse grain and are recognized as a hard cue tip.
Hardness level: Medium
Triumph Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Triumph ø12.5mm Πετσάκι Στέκας Triumph ø12.5mm Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Triumph ø12.5mm
3.10€ 2.95€

Triumph tips are thick, firm tips crafted from the finest imported leather, using only the firmest portion of each hide which is specially treated.
You'll notice very little mushrooming and excellent chalk retention with this product.Triumph tips have a coarse grain and are recognized as a hard cue tip.
Hardness level: Medium
Triumph Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Triumph ø13mm Πετσάκι Στέκας Triumph ø13mm Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Triumph ø13mm
3.10€ 2.95€

Triumph tips are thick, firm tips crafted from the finest imported leather, using only the firmest portion of each hide which is specially treated.
You'll notice very little mushrooming and excellent chalk retention with this product.Triumph tips have a coarse grain and are recognized as a hard cue tip.
Hardness level: Medium
Triumph Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Πετσάκι Στέκας Break-Jump Phenolic ø14mm Πετσάκι Στέκας Break-Jump Phenolic ø14mm Σε Απόθεμα
Πετσάκι Στέκας Break-Jump Phenolic ø14mm
5.00€ 4.75€

Phenolic replacement tip that is perfect for any jump or break cue.
Hardness level: Hard
Phenolic Tips Can Be Easily Installed On Any Cue.
For Best Results Use Longoni 977 Professional Glue.

Φίμπερ Φλες Longoni Luna Nera DBL Black Φίμπερ Φλες Longoni Luna Nera DBL Black Προπαραγγελία
Φίμπερ Φλες Longoni Luna Nera DBL Black
32.50€ 30.88€

Ferrule for Shaft Longoni Luna Nera DBL Black

Φίμπερ Φλες Longoni Luna Nera Imago White Φίμπερ Φλες Longoni Luna Nera Imago White 4-10 μέρες
Φίμπερ Φλες Longoni Luna Nera Imago White
32.50€ 30.88€

Ferrule for Shaft Longoni Luna Nera Imago White

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Regular-American Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Regular-American Προπαραγγελία
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Regular-American
11.00€ 10.45€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Slim Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Slim Σε Απόθεμα
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Slim
11.00€ 10.45€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Break Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Break Προπαραγγελία
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool Break
11.00€ 10.45€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool D13 D8 H26 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool D13 D8 H26 4-10 μέρες
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool D13 D8 H26
13.00€ 12.35€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool D14 D8 H26 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool D14 D8 H26 4-10 μέρες
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pool D14 D8 H26
13.00€ 12.35€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Carom 8Ma C69-E69-K69-C71-E71 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Carom 8Ma C69-E69-K69-C71-E71 4-10 μέρες
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Carom 8Ma C69-E69-K69-C71-E71
11.00€ 10.45€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D11 D5 H10 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D11 D5 H10 Προπαραγγελία
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D11 D5 H10
7.00€ 6.65€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D12 D5 H10 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D12 D5 H10 Προπαραγγελία
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D12 D5 H10
7.00€ 6.65€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D13 D5 H10 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D13 D5 H10 4-10 μέρες
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Car D13 D5 H10
7.00€ 6.65€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pir D13 D6 H13 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pir D13 D6 H13 4-10 μέρες
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pir D13 D6 H13
7.00€ 6.65€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pir D14 D6 H13 Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pir D14 D6 H13 4-10 μέρες
Φίμπερ Στέκας Longoni Jbr Pir D14 D6 H13
7.00€ 6.65€

The JBR ferrule is realized with an ultramodern thermoplastic material, especially studied for the billiard
Longoni technicians decided to replace the famous CBR2 material because of different reasons. JBR ferrules
are more resistant to impacts and they have a smooth surface for a more impermeability to the chalk. They
can be easily glued with the Longoni 977 glue and they have been tested and used by the PRO players in the
game. The JBR ferrules are available in different sizes and lenghts in order to be adjusted to every different
Longoni shaft.

Φίμπερ Στέκας Longoni White Pvc For Fiber Shafts Φίμπερ Στέκας Longoni White Pvc For Fiber Shafts Προπαραγγελία
Φίμπερ Στέκας Longoni White Pvc For Fiber Shafts
8.10€ 7.70€

Ferrule Longoni White Pvc For Fiber Shafts
Diam: D16mm - d11,5mm - H30mm

Φίμπερ Στέκας Longoni Plc 14mm.H.mm 26 Pool Φίμπερ Στέκας Longoni Plc 14mm.H.mm 26 Pool Σε Απόθεμα
Φίμπερ Στέκας Longoni Plc 14mm.H.mm 26 Pool
6.50€ 6.18€

Ferrule Longoni Plc For Pool Shafts
Diam: D14mm - d8mm - H26mm

Φίμπερ Στέκας Longoni Plc 11,5mm Carom Σε Απόθεμα
Φίμπερ Στέκας Longoni Plc 11,5mm Carom
4.50€ 4.28€

Ferrule Longoni Plc For Carom Shafts
Diam: D11,5mm - d5mm - H12mm

Φίμπερ Στέκας Longoni Plc 12.5mm X Carom Cues Σε Απόθεμα
Φίμπερ Στέκας Longoni Plc 12.5mm X Carom Cues
4.50€ 4.28€

Ferrule Longoni Plc For Carom Shafts
Diam: D12,5mm - d6mm - H12mm

Κόλλα 977 Pro Glue Longoni 4-10 μέρες
Κόλλα 977 Pro Glue Longoni
21.27€ 20.21€

Νέα Πανίσχυρη Κόλλα για το Πετσί και το Φίμπερ 977 Pro Glue Longoni.

Χρόνος συγκόλλησης: 3 min

Καθαρό Βάρος: 5gr

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του achro.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Απαραίτητα
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η Ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Στατιστικά

Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.

Διάφορα

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.

Προώθησης
Τα cookies προώθησης χρησιμοποιούνται για να «σερβίρουν» διαφημίσεις πιο σχετικές με εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων.